LED沉浸式BOX影院
作者:影诺美景 日期:2019-6-19 点击:829


  4CAVELED 沉浸影院

  采用影诺美景PMCVP播放软件实现序列帧图像在LED大屏上点对点流畅同步播放。

  相对于投影拼接显示,LED能提供更加艳丽的颜色和对比度表现。

  借助PMCVP软件的画面拼接和同步播放功能,LED显示系统可以得到更加灵活多变的造型设计。